תנאי שימוש

1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר או לדף הנחיתה, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר
2. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירות דיוור,על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיטיות או לעשיית עסקאות מכל סוג שהוא, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כלל.
3. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשיםאו מופיעים באתר
4. החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בוב החברה תימצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש,או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או חוק.