המשימות שלי

1.svg
כותבים מה המשימה
שעומדת על הפרק
16.svg
מסמנים בצבע
את רמת הדחיפות
17.svg
עוקבים אחרי ביצוע המשימות
ולא מפספסים אף משימה


You must be logged in to view

המשימות שלי